علی بن محمد هرمزانی از امام حسین (ع) نقل کرده است که فرمود : هنگامی که فاطمه به شهادت رسید امیرالمومنین (ع) او را پنهانی به خاک سپرد و اثر قبر را نیز از بین برد. سپس برخاست و رو به جانب قبر رسول خدا کرد و عرضه داشت : سلام بر تو ای رسول خدا ، از جانب من و از جانب دخترت و دیدارکننده ات و آنکه در خاک رفته و از من جدا گشته و در نزدیکی تو آرمیده و خداوند برای رسیدن او به نزدت شتاب فرمود.

ای رسول خدا شکیبائیم در دوری محبوبه ات کم شده و خودداریم در هجران بانوی بانوان جهان از دست رفته است . جز آن که برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبتت را کشیده ام، جای دلداری است . خود در بالین قبرت نهادم و جان گرامی در حالی سپردی که سرت میان گلو و سینه من بود . آری در کتاب خدا برای من بهترین پذیرش است ، ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم . امانت باز گردید و ودیعه به صاحبش بازگشت و زهرا از دستم ربوده شد .

ای رسول خدا دیگر آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم چه زشتند ! اندوهم پیوسته  و شبهایم به بی خوابی خواهد گذشت . این غم از دلم نخواهد رفت تا خدا جایگاهی را که  تو در آن اقامت گزیده ای برایم برگزیند. غصه ای دارم چرکین و اندوهی هیجان افزا. چه زود میان ما جدایی افتاد و تنها به سوی خدا شکوه می برم . به همین زودی دخترت از همدست شدن امتت بر ربودن حقش به تو گزارش خواهد داد . تمام سرگذشت را از او بپرس و گزارش از او بخواه. زیرا چه بسیار درد دل هایی که چون آتش در سینه اش می جوشید و در دنیا برای گفتن آن راهی نمی یافت . اکنون می گوید و خدا نیز داوری می فرماید و او بهترین داوران است .

سلام بر شما ، سلامی برای وداع، نه از روی دلتنگی و بدحالی ، اگر برمی گردم از دلتنگی ام نیست و اگر بمانم به  خاطر بدگمانی به آنچه خداوند به صابران وعده فرموده نباشد .

 ای وای باز هم بردباری زیبا تر و نیکوتر است. واگر چیرگی زورگویان نبود، چون معتکفان در این جا می ماندم و مانند زن بچه مرده بر این مصیبت بزرگ شیون می کردم. در برابر خدا دخترت پنهان دفن شد و حقش پایمال گشت و از ارثش محروم گردید. با آنکه دیر زمانی نگذشته و یاد تو کهنه نشده بود ، ، ای رسول خدا ! بهترین دلداری از جانب شماست درود خدا بر تو و سلام و خشنودی اش بر فاطمه باد.       

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
آرمانهاي يك ملت

سلام زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت کوثر اگر نبود علی یاوری نداشت آن خلقت یگانه که ریحانة النبی است نوری بود که غیر علی همسری نداشت يا لثارات الحسين(ع)...ياعلي

آرمانهاي يك ملت

سلام زهرا اگر نبود نبی کوثری نداشت کوثر اگر نبود علی یاوری نداشت آن خلقت یگانه که ریحانة النبی است نوری بود که غیر علی همسری نداشت يا لثارات الحسين(ع)... يا علي