زبان عشق را گویاترین بود*** طریق درد را پویاترین بود

دل دریایى‏اش دریاى خون بود *** ضمیرش چون شهادت لاله‏گون بود

صداقت از وجودش رشک مى‏برد *** اصالت از حشورش غبطه مى‏خورد

صلابت ذره‏اى از همتش بود *** شجاعت در کمند هیبتش بود

سلاست در زبانش موج مى‏زد *** کلامش تکیه را بر اوج مى‏زد

غبار عشق، خاک کوى او بود *** عبیر و مشک، مست از بوى او بود

على با درد غربت آشنا بود *** على تنهاترین مرد خدا بود

على در آستین دست خدا داشت *** قدم در آستان کبریا داشت‏

نواى عشق از ناى على بود *** اذان سرخ، آواى على بود

شهادت از وجودش آبرو یافت *** شهادت هر چه را دارد از او یافت

‏على سوز و گدازى جاودانه است *** على راز و نیازى عاشقانه است

تپش در سینه‏اش حرفى دگر داشت *** حدیث خوردن خون جگر داشت

شگفتا! عشق از او وام گیرد *** محبت آید و الهام گیرد

تلاطم پیش پایش سخت آرام *** تداوم در حضورش بى سرانجام

توان در پیش پایش ناتوان است *** فصاحت در حضورش بى زبان است

خطر مى‏لرزد از تکرار نامش *** سفر گم مى‏شود در نیم گامش‏

یورش از ذوالفقارش بیم دارد *** تهاجم صحبت از تسلیم دارد

کفش خونین‏ترین گل پینه را داشت *** ضمیرش صافى آیینه را داشت

من او را دیده‏ام در بى کرآنها *** فراتر از تمام کهکشانها

من او را دیده‏ام آن سوى بودن *** فراز لحظه ناب سرودن

من او را دیده‏ام در فصل مهتاب *** درون خانه مهتابى آب

على را از گل «لا»«آفریدند *** براى عشق، مولا آفریدند

سخن هر چند گویم ناتمام است *** سخن در حد او سوداى خام است

ز دریا قطره آوردن هنر نیست *** زبانم را توانى بیشتر نیست

ولى تا با سخن گردد دلم جفت *** بگویم آنچه آن شوریده مى‏گفت

«على را قدر، پیغمبر شناسد *** که هر کس خویش را بهتر شناسد»

منبع:*www.sabtayn.com *      

/ 20 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آزاده

فرحنده میلاد مولی الموحدین، امیرالمومنین، حیدر کرار، شیر خدا، مولود کعبه بر همگان مبارک.

I♥U ㋡ تنها عشق ㋡ I♥U

____________@__@@_____@ ____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@_____ ______________@@_____ _______________@__ اپم با پدر در یک کلمه یعنی از نگاه دوستان

آزاده

سلام شما لینک شدین من رو بااسم سربداران 313 لینک کنید. یاعلی

Fatemeh

(اره مثل خودت!!) نرو ای گدای مسکین درخانه علی زن ز کرم زند علی خود در خانه گدا را[دست]

I♥U ㋡ تنها عشق ㋡ I♥U

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . . ولادت مولا علی مبارک

رضا

دوست عزیز گردخاک شما سورمه چشم ماست با افتخار لینک شدید و منو به اسم وبم لینک کنید سلحشوران اریا

ياسي

نام علی : هدایت .............. درس علی : عدالت ................ راه علی : سعادت ....................... حب علی : لیاقت ........................ کار علی : شفاعت ......................... عشق علی : شهادت ................... ذکر علی : عبادت ..................... عید علی : مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رک[قلب]

رضا

دیگرنمی گویم گشتم نبود نگرد نیست... بگذار صادقانه بگویم... گشتم...اتفاقا بود...فقط مال من نبود...بگذار دیگری بگردد... لابد مال اوست......

معین

عشق با زینب (س) تبانی کرده است رنگ گل را ارغوانی کرده است هست عشق دلبریت، عشق او صبر زانو می زند در پیش او . ایام تسلیت...

العبد

اسير مانده ايم در بهانه هاي پاپتي و ميله هاي آهنين و عشق هاي ساعتي حوالي نگاهمان دوباره صف کشيده است صداي تيک تاک غم , شماره هاي صنعتي ! امان از اشتباه هاي نا تماممان , همان تفاخر هميشگي به هيچ هاي قيمتي ! ميان قرن حادثه کجاست اتفاق عشق نمانده در تسلط همان هبوط لعنتي ؟! کسي نيامد از تبار انتظارمان ببين که مانده ايم سخت در هجوم بي لياقتي !