مطالبی از کتاب پرسش های قرآنی و پاسخ های مطهری

اهمیت و آداب قرائت قرآن چیست؟

یکی از سنت ها ی متروک در میان ما خصوصا وقتی که نظام جدید تحصیل آمده تلاوت قرآن مجید است.خود قرآن خواندن از مستحبات و از عبادات بسیار اصیل و موثر در نفس انسان است.در آیات اول یا ایها المزمل (( قم الا قلیلا نصفه او منه قلیلا او زد علیه....)) آمده که قرآن را بخوان به شکل ترتیل به بیان واضح و نه خیلی تند و سریع قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت تلقین می کنی.

اقبال لاهوری می گوید :روزی من در اتاقم قرآن می خواندم پدرم به من گفت:محمد!قرآن را آنچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است.

مجتهدین غیر از نماز شب یکی از کارهایشان قرآن خواندن در سحر است.در حدیث است حداقل روزی50آیه از قرآن را بخوانید.

جن چگونه موجودی است؟

از نظر قرآن جن در خصلت ها شبیه ترین موجودات به انسان است وجنس  اصلش آتش است.به دلیل این که عنصر اولی که این ها از آن آفریده شده اند با انسان فرق دارد تفاوت هایی با انسان دارند یکی همان غیر مرئی بودن دیگر مسئله ی سرعت است در بعضی قسمت ها در آنچه که فضیلت واقعی است از انسان پایین ترند در بعضی چیز ها از انسان بالا ترند که کمال واقعی به شمار نمی آید.

سنت الهل در شکر نعمت و ناسپاسی نعمت ها چیست؟

اگر بشر در مقابل نعمت های الهی کغران و ناسپاسی کند نه تنها که موجب زوال آن نعمت است بلکه موجب پیدایش یک نقمت به جای آن است.

شکر نعمت نعمتت افزون کند

                                 کفر نعمت از کفت بیرون کند

از نظر قرآن خوشبختی و راه رسیدن به آن چیست؟

در ورودی زندگی و خوشبختی نیکی راستی و استحکام اخلاقی و خیر خواهی و مهربانی است نه تنها ایمان و اعتقاد به معنویات و سپس نیکی بر اساس آن اعتقادات مقدس است که قلب را آرام و رضایت خاطر را تامین می کند. در حدیث است:

((خداوند خوشی و آسایش را در 2چیز قرار داده یقین و رضایت خاطر ناراحتی و رنج را در 2چیز دیگر قرار داده تردید و خشم))

محور های 4گانه ی خوشبختی بشر با توجه به آیات سوره ی عصر کدام است؟

((بشر جز با داشتن 4خصلت زیانکار بدبخت است:1ایمان2عمل درست و صحیح 3تشویق و توصیه ی یکدیگر به خویشتن داری و استقامت و صبر))

این 4رکن و4ستون کاخ سعادت بشر می باشند اما رکن اول اساسی ترین رکن حیات انسان است.

پیامبر اکرم و ائمه دارای علم غیب بودند پس چرا با دیگران مشورت می کردند؟

این هم از شوون اخلاق نرم پیغمبر ماست آن ها نیازی به مشورت نداشتند ولی مشورت می کردند برای این که دیگران یاد بگیرند و مشورت کردن شخصیت دادن به همراهان و پیروان است.

مهم ترین رکن آراستگی به اخلاق اسلامی چیست؟

مراقبه مادر همه ی مسایل اخلاقی است مراقبه یعنی با خود معامله ی یک شریکی را بکن که به او اطمینان نداری و همیشه باید مواظبش باشی مراقبه چیزی است که همیشه باید همراه انسان باشد یعنی همیشه انسان باید حالش حاله مراقبه باشد.

قلمرو شیطان برای گمراهی انسان تا کجاست؟

قلمروی شیطان تشریع است نه تکوین یعنی قلمرو شیطان فعالیت های تشریعی و تکلیفی است. شیطان فقط در وجود بشر نغوذ می کند نه غیر بشر قلمرو شیطان در وجود بشر محدود است به نفوذ در اندیشه ی او نه تن و بدن او.نفوذ شیطان در اندیشه ی بشر نیز منحصر به وسوسه کردن و خیال یک امر باطلی را در نظر او جلوه دادن  قرآن این معانی را با تعبیرهای ((تزیین )) ((تسویل)) ((وسوسه)) و امثال این ها بیان می کند.

وضعیت انسان پس از مرگ تا بر قراری قیامت چگونه است؟

اگر چیزی میان دو چیز دیگر فاصله باشد آن چیز را برزخ می نامند قرآن کریم از زندگی پس از مرگ تا قیامت را برزخ تعبیر کرده(سوره ی مومن آیه ی100)

در آیه ی 45_46 غافر دونوع عذاب برای فرعونیان ذکر می کند یکی قبل از قیامت که از آن به سوءالعذاب تعبیر شده.دوم بعد از قیامت که از آن به اشد العذاب تعبیر شده است که فرمان می رسد که آن ها را در داخل آتش نمایید.

حضرت علی در تفسیر این آیه فرموده اند:عذاب اول مربوط به عالم برزخ که در آن صبح وشام و هفته و...وجود دارد اما عذاب دوم قیامت است و در آن جا صبح و شام و هفته و ماه و...وجود ندارد.

علت حرام بودن بعضی چیز ها مثل شب ها...در دین چیست؟

اگر خدا گفت شراب نخور چون شراب موجب بدبختی در دنیا و آخرت  است از آن جلو گیری شده است تمام محرمات این چنین اند.

تعبیر قرآن از نفس عماره بر چیست؟

قرآن کریم در توصیف نفس نمی گوید داعیه بالسوء(دعوت کننده به بدی و شر)بلکه می گوید اماره بالسوءقرآن کریم در این تعبیر خود این مطلب را می خواهد بفهماند که احساسات نفسانی انسان آن گاه که سر به طغیان بر می دارد بشر را تنها به سوی جنایت واعمال انحرافی دعوت نمی کند بلکه مانند یک قدرت جابر فرمان می دهد.

منظور از این که انسان نفس اماره لوامه مطمئنه دارد چیست؟آیا انسان چند نفس دارد یا نفس واحد است؟این جور نیست که انسان چند خود جدا داشته باشد نه نفس انسان آگاهی در یک حد پایین است آنجا که تحت فرمان عقل نیست اسمش می شه نفس اماره.

همین نفس در 1درجه بالا تر هوشیار تر می گردد می شود نفس لوامه نفس اماره همان نفس لوامه و نفس لوامه همان مطمئنه است اما این ها درجات مختلف هستند  

در دعوت به دین

در آیه ی 45و46احزاب آمده ((ای پیامبر ما تورا فرستادیم موبشر و نوید دهنده و منذر و اعلام خطر کننده و دعوت کننده به سوی خدا به اذن او و چراغی نورانی

در آیه ی 28فاطر آمده که بندگان دانای خدا از او ترس و خشیت دارند.

و جز خدا از احدی نمی ترسند.

ملکوتی شدن عمل از نظر قرآن چه شرطی دارد؟

اساسا آخرت وجهه ی ملکوتی دنیا است شرط این که 1عمل وجهه ی ملکوتی پیدا کند این است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام بگیرد.اگر کسی معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد  عمل او وجهه ی ملکوتی نخواهد داشت.

معنای توبه ی نصوح چیست؟

در آیه ی 4تحریم : ((توبه کنید از راه کج و انحرافی خودتان به سوی حق بازگشت کنید و به راه مستقیم خدا بازگردید ولی توبه تان توبه ب نصوح باشد)).

یعنی توبه ی خالصانه که تا عمق روح انسان توبه کند پیغمبر فرمود مقصود از توبه ی نصوح توبه ی غیر قابل بازگشت است توبه ای که دوباره انسان را به گناه بر نگرداند.

ظلم به خود یعنی چه؟و علت های آن کدام است؟

در آیه ی70توبه ((همانا خداوند به آن ها ظلم نمی کند آنها خودشان بر خودشان ظلم می کنند.))

قرآن کریم همیشه بشر را ظالم بر خویشتن می خواند زیرا یا در اثر جهالت بر خود ظلم می کند یا در اثر طغیان و شهوت بر انسانیت خود ستم روا می دارد.

معنای حقیقی محبت به دیگران از نظر قرآن چیست؟

اسلام قانون محبت است.قرآن پیغمبر را رحمه للعالمین معرفی می کند در آیه ی 107انبیا ((نفرستادیم تورا مگر که مهر و رحمتی باشی برای جهانیان))

یعنی نسبت به خطر ناک ترین دشمنت نیز رحمت باشی اما محبتی که قرآن دستور می دهد آن نیست که با هرکسی مطابق میل او عمل کنیم.محبت آن نیست که هر کسی را در تمایلاتش آزاد بگذاریم این محبت نیست بلکه نفاق است.محبت خیر رساندن است.

رمز عقب افتادن جامعه ها از نظر قرآن چیست؟

در آیه ی 11رعد :((خداوند وضع هیچ ملتی را عوض نمی کند تا این که خودشان تغییری در خود ایجاد کنند))

هیچ مردمی از بد بختی به خوشبختی نمی رسند  مگر این که عوامل بدبختی را از خود دور سازند و بلعکس.

برای  خدا نمی توان مکان خاصی تصور کرد پس چرا دستور داده شده به سمت کعبه عبادت کنیم؟

کعبه اولین معبدی که برای پرستش خدا در دنیا ساخته شد.شما که دارید عبادت انجام می دهید در عین حال باید 1تعلیم تربیت اجتماعی هم بگیرید همه تان رو به 1نقطه بایستید اگر این جور نباشد مظهر تفرق است اما اگر رو به یک نقطه ایستادید جهت شناس هستید  همه ی مسلمین یک جهت را تعقیب می کنند.

می گویند آن نقطه ای را انتخاب کن که اگر رو به جایی می ایستس که اولین معبد است احترام معبد احترام عبادت است.

/ 1 نظر / 35 بازدید
صفورا

[قلب]