خداوند از نگاه ملاصدرا

 

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
آرمانهاي يك ملت

شب عفو است و محتاج دعايم زعمق دل دعايي کن برايم اگر امشب به معشوقت رسيدي خدا را در ميان اشک ديدي کمي هم نزد او يادي ز ما کن کمي هم جاي ما او را صدا کن بگو يا رب فلاني رو سياهست دو دستش خالي و غرق گناهست بگو يارب تويي درياي جوشان در اين شب رحمتت بر وي بنوشان در ايام الله شبهاي قدر اگر دلتان لرزيد اشك چشمي جاري شد ما را نيز ياد كنيد كه در سخت محتاج دعاييم.

شهروز

شب قدر است و محتاج دعايم ز عمق دل دعايي كن برايم اگر امشب به معشوقت رسيدي خدا را در ميان اشك ديدي كمي هم نزد او يادي ز ما كن كمي هم جاي ما او را صدا كن بگو يارب فلاني رو سياه است دو دستش خالي و غرق گناه است ... التماس دعا [گل][گل][گل]

شهروز

خدايا : گفتم : خسته ام . گفتي : لاتقنطوا من رحمه الله . گفتم : كسي را ندارم . گفتي : نحن اقرب اليه من حبل الوريد . گفتم : فراموشم نكن . گفتي : ماذكروني اذكركم . گفتم : راه چيست ؟ گفتي : انا هديناكم السبيل اما شاكرا و اما كفورا . گفتم : نجات كجاست ؟ گفتي : رمضان و شب قدر . التماس دعا . [گل][گل][گل]

غریبه

چشم حتما به آدرس جدید بیایید

غریبه

سلام خدا رو شکر دعا میکنم ثابت قدم بمونید