هنر مداد بودن

1_هر مداد کارهای بسیار بزرگی را انجام می دهد اما هرگز فراموش نمی کند که دستی وجود دارد که هر حرکت اورا هدایت می کند. برای تو اسم این دست خداست او همیشه تورا در مسیر اراده اش حرکت می دهد.این مطلب را فراموش نکن و هرگز سعی نکن از مسیر اراده خارج شوی همه کارهایی که تو انجام می دهی به خواست و اراده اوست.

2_مداد گاهی از آنچه می نویسد دست کشیده و به مداد تراش سری می زند این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما حاصل تیز تر شدن نوک مداد است و اثری که از خود به جا میگذارد ظریف تر و باریک تر و در نتیجه زیبا تر خواهد بود پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتر و کامل تری شوی.

3_نوشتن با مداد همیشه این اجازه را به نویسنده می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کند واین برای مداد یعنی یک امتیاز پس بدان که تصحیح یک کار خطا بد نیست.

4_چوب یا شکل خارجی مداد چندان مهم نیست زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است توانایی درونی همیشه از زیبایی های ظاهری مهم تر است.

5_و بالاخره این که مداد با هر حرکت همیشه اثری از خود به جای می گذارد پس بدان با هر حرکت و تصمیمت در دنیا از خود ردی به جا خواهی گذاشت سعی کن حرکات تو هشیارانه آگاهانه و مدبرانه باشد مراقب باش اثری که از خود به جای می گذاری چیست؟

/ 2 نظر / 37 بازدید
صفورا

بودن انهایی که بودنشان را میخواهیم زمین را زیباتر میکند.. [گل]همیشه باش[گل]

صفورا

na toro khoda lazem nakarde .faghat zodtar chon kheyli ghiyafat tekrari shode .[زبان]